ניתוח סיכונים

אחת מהתובנות הבסיסיות בניהול פרויקטים היא שניהול פרויקטים לעולם יהיה בסביבת אי וודאות. כפועל יוצא מכך לא נוכל לדעת מראש מה צפוי לנו במהלך הפרויקט. אי לכך, עלינו לבוא ולנסות לצמצם את אי הוודאות למינימום האפשרי. אחד התהליכים החשובים ביותר בניהול פרויקטים שמסייעים לנו להקטין את אי הוודאות, הוא ניהול הסיכונים.

בעזרת ניהול סיכונים, בין היתר תוך שימוש במודל "מונטה קרלו", המשולב לאורכו של הפרויקט אנו מנסים לצמצם כל סיכון אפשרי שנוכל להעריך שיקרה על מנת לסיים את הפרויקט בהצלחה.

ניהול סיכונים נעשה בשלב הראשון כבר בתהליך יזום הפרויקט. ברגע שהוחלט על מימוש הפרויקט אנו בונים תכנית לניהול סיכונים המהווה חלק אינטגראלי מניהול הפרויקט ומתכולת העבודה של הפרויקט. בעזרתו אנו מגדירים את הסיכונים ואת צורת הטיפול בהן.