ייעוץ הנדסי

תזמון לוחות זמנים

אנו בחברת T.C.M הנדסה מתמחים בהקמה, ניהול ותחזוקת לוחות זמנים בתחום הבניה והתשתיות תוך שימוש ביישומים ניהוליים. עוד בשלב המוקדם של התכנון, אנו בונים לוח זמנים ראשוני על מנת לתכנן בצורה אפקטיבית יותר את משכו של הפרויקט והפעילויות הקריטיות שלו. תוך כדי תהליך ביצוע הפרויקט אנו דואגים לתחזק את לוח הזמנים באמצעות עדכונים שוטפים, ניתוח שינויים והשפעותיהם על סיומו של הפרויקט.  בתום הפרויקט ,במידת הצורך, אנו עושים שימוש בלוחות הזמנים על מנת לנתח תביעות בצורה טובה ואמינה יותר.

הערכת עלויות

חוזים

לעיתים קרובות, תהליך הבנייה והחוזה הקושר אותו הינו תהליך מורכב. על כן, אנו מבצעים מבט מקיף ומעמיק על מנת לוודא כי הפרויקט מתנהל על פי התכנון והיעדים שנקבעו.

אנו בחברת T.C.M הנדסה מספקים ייעוץ כללי. אנו מגינים על אינטרסי הלקוח באמצעות מעבר מדוקדק על סעיפי החוזה, ביניהם אבני הדרך לתשלום וטענות שונות אשר יכולות לצוץ במהלכו של הפרויקט.