הטמעת מערכות בסביבת ERP

במסגרת השירותים אותם מספקת החברה היא מנהלת ימי עיון בנושא הERP ומבצעת הטמעת מערכות בסביבה זו.