הדרכות

במסגרת שירותי החברה, אנו עורכים ימי עיון וליווי הדרכת מנהלי פרוייקטים בניהול פרויקטים. במסגרת פעילות זו אנו מתמקדים בהקניית הכלים והמיומנויות הדרושים בכדי להכיר את התהליכים, השפה והכלים בעולם ניהול הפרויקטים.

הקנייה זו נעשית באמצעות הדרכות על מושגים מעולם ניהול הפרוייקטים, הדרכות על כלי התוכנה MS PROJECT ,TILOS, PRIMAVERA  ותוצריה תוך מתן דגש על נקודות קריטיות עליהם יש לתת את הדעת בעת בניית לוחות הזמנים ותחזוקתם השוטפת.

כמו כן, אנו נותנים ליווי בתכנון הראשוני, בקרה על סיכוני הפרויקט, עדכון ומעקב התוכנית, ליווי בהפעלת כלים לניהול פרוייקטים וחניכת הגורמים הרלוונטיים בניהול והפעלת ה – PMO.