בניה ירוקה

בנייה ירוקה דורשת מציאת פתרונות, יעילים כלכלית, בין הבניייה לבין הסביבה בה היא מתרחשת. גישה זו דורשת תכנון מקדים מורחב ושיתוף פעולה גבוה בין אנשי המקצוע השונים. לשם כך, אנו מיישמים גישה מותאמת אישית לפרויקטים מוכווני בנייה ירוקה, באמצעות אינטגרציה מלאה בין התנהלות הסביבה לתוכנית הביצוע, עוד משלבי התכנון הראשונים של הפרויקט. גישה זו מגדירה מחדש את המטרות והערך המוסף של הפרויקט ומקשרת אותם באופן הדוק לביצועים הסביבתיים וליצירת בסיס למימוש פרויקט במסגרת בנייה ירוקה תוך שמירה על התקציב המקובל.

לאורך כל משך ביצוע הפרויקט אנו מנהלים את כל יעדי הביצוע, העלויות והזמנים שהוצבו תוך שמירה על רמת איכות גבוהה ועמידה בציפיות הלקוח.